O nama

Olicom international doo je osnovan 2006. godine. U uspešnoj trinaestoj godini poslovanja, naš cilj i dalje je konstantno unapredjenje nivoa naše usluge i podizanje kvaliteta proizvoda.
Zadovoljstvo naših klijenata i poslovnih partnera je ključna vrednost u našem svakodnevnom radu. Težimo da ostvarivanjem bolje komunikacije sa klijentima dostignemo bolji uvid u potrebe korisnika naših usluga i da brže i pouzdanije reagujemo na zahteve.